Kapcsolatfelvétel az ECOfield TECH ügyfélszolgálattal

Adatvédelmi irányelvek

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

ECOfield.hu adatkezelési tájékoztatója


Hatálybalépés időpontja: 2018. május

Kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el a meghírdetett adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”), amelyben az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkat ismertetjük meg Önnel, az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, „GDPR”) alapján. A jelen Tájékoztató az ECOfield.hu szolgáltatásait megrendelőként igénybe vevő személyekre („Ön”) vonatkozik. A jelen Tájékoztató bemutatja, hogy az ECOfield.hu adatkezelője mint adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg egyes esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait. A jelen Tájékoztató információt ad  az Önt érintő adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól is.

A jelen Tájékoztató az online és offline adatgyűjtésre, így az ECOfield.hu különböző csatornáin – további weboldalakon, alkalmazásokkal, harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalakon, az ECOfield.hu által, az értékesítési helyeken és rendezvényeken – gyűjtött személyes adatokra terjed ki. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása esetén a különböző forrásokból (weboldal, offline rendezvény), valamint az ECOfield.hu -hoz tartozó további és különböző vállalatai vagy partnerei által gyűjtött személyes adatokat összevonhatjuk.

Amennyiben nem adja meg az adott adatkezelési cél megvalósításához szükséges személyes adatait (például a regisztrációs oldalon egyértelműen meghatározzuk a kötelezően megadandó adatok körét) előfordulhat, hogy az ECOfield.hu nem tudja biztosítani Önnek egyes, az adatkezeléshez kötött szolgáltatásait.

www.ecofield.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról. A személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedési, szervezési, valamint technikai intézkedésekről, illetve ezzel összefüggésben a weboldal látogatóinak ezzel kapcsolatos jogairól, és a jogok érvényesítéréől.

Az adatok kezelője a(z) Hajas Mihály ev. (a továbbiakban: Üzemeltető) (Adószám: 67017917-1-28 ; Nyilvántartási szám: 42420695 ; székhely: 9400 Sopron, S. Horváth József. u. 23.)

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, akkor ebben az alábbi rendelkezések az irányadók.

A meghirdetett Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használata során a Felhasználó, mint Megrendelő által az esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, valamint a kezelt adatok nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben Önnek , mint weboldalunk Felhasználójának további kérdései merülnének fel az adatainak kezelésével kapcsolatban, úgy kérjük a Weboldalunk használata előtt feltétlenül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozatunk bármikor módosulhat, így a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalunkat, így biztosítva, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018.05.25. napján lépett hatályba. A Weboldalunkon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

 

ADATKÉRÉS ÉS COOKIE-K

A Weboldalunk használatához a Felhasználónak általánosságban semmilyen adatot nem kell megadnia. Csak is bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, vagy megrendeléséhez azonban szükség lehet arra, hogy a kérés teljesítéséhez a meghatározott személyes adatait is az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatások típusától függően az alábbi személyes adatokra lehet Üzemeltetőnek szüksége:

 • Az Ön neve és kapcsolati elérhetőségei, ideértve az e-mail címét, valamint a vállakozására, vállalatára vonatkozó releváns adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésével kapcsolatos információk;
 • demográfiai, elhelyezkedési adatok;
 • Szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és a kapcsolati elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy ennél fogva további releváns információkat kínálhassunk Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • A cookie-k a böngészésre használt számítógép, vagy  egyéb eszközének technikai paramétereiről, az általa használt böngésző típusáról, valamint az Ön számítógépes beállításairól, esetleges korábbi weboldalak meglátogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is minél jobb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek. A tárolt adatokból Önre vontakozó személyes információkat nem tárolunk, ennél fogva személyéhez nem köthetőek információk.

Önnek tudnia kell, hogy weboldalunk cookie-kat, azaz sütiket helyezhet az Ön internet böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a fajta adatgyűjtést Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalunkra való első belépéskor. Kiemelten fontos, hogy ezek a cookie-k nem a weboldal Üzemeltetőjénél, azaz nem nálunk, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek tárolásra, amelyhez Üzemeltető nem fér hozzá, így kizárólag Ön az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Amennyiben a cookie(k) kezelésével kapcsolatosan álláspontját szeretné megváltoztatni, akkor azt weboldalunkon bármikor ide kattintva megteheti.

 

1. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Weboldalunk megtekintése és annak használata során, a Felhasználó gépén, illetve az erre célra használt egyéb eszközén elhelyezett cookie-k segítségével automatikusan rögzítésre kerülhetnek a Felhasználó látogatásának kezdő és annak befejező időpontja, a számítógép, vagy a böngészére használt eszköz felhazsnálói IP-címe, valamint egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításából származó – a böngésző, az operációs rendszer típusa, annak nyelvi beállítása, a Felhasználó eszközének aktuális paraméterei, a felhasználó által a jelen Weboldalunkon megadott beállításai, a korábban meglátogatott további weboldalak címein és az azokon eltöltött idő. Önnek tudnia kell ezen felül azt is, hogy az Üzemeltető ezen adatokat technikailag nem tudja összekapcsolni az Ön személyes adataival, amelyeket korábban esetlegesen megadott. Ezen adatok esetleges megosztásáról kizárólag csak Ön dönt, a részünkre megadott idevonatkozó és kifejezett felhatalmazásával, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításokkal.

A Weboldalunk használata során megadott egyéb adatainak kezelése is a felhasználó, azaz az Ön önkéntes hozzájárulásával történik meg.

Az Üzemeltető kifejezetten kéri, hogy 16 éven aluliak – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása alapján – jogügyleteket (vásárlás, megrendelés, vagy egyéb más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Weboldalunk szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata segítségével a weboldalunk automatikusan elkészíti a statisztikai adatokat a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a weboldalunk szolgáltatásait az Üzemeltető adott esetben tovább fejleszthesse, optimalizálhassa, és még inkább a Felhasználó igényeire szabhassa a továbbiakban. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználhatja, hogy a következő látogatás alkalmával a Felhasználó korábbi látogatási tevékenységével, szokásával összhangban lévő tartalmat nyújthasson a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját technikai beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldalunk böngészését, és használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást nyújthasson a Felhasználó részére, kiemelten az alábbi területeken:

 • a Weboldalunkon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink megküldéséhez;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldalunk tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldalunk frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldalunk tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a szolgáltatásokat, termékeket amelyeket weboldalunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető alapértelmezésben e-mail formájában, telefonon, esetleg postai levélben veszi fel a Felhasználóval kivéve, ha ezen kapcsolatfelvételi módok közül valamelyiket felhasználó preferenciaként jelölte meg. Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem használja fel. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján történik.

Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó összes adatot bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a saját szolgáltatásai fejlesztéséhez és ezenfelül saját statisztikák leképzéséhez használja fel. Az ilyen statisztikai adatokról készült kimutatások publikálása csak olyan formában történhet, amely nem alkalmas semmilyen formában a Felhasználó egyedi beazonosítására.

Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, azokat semmilyen formában nem teszi közzé, illetve semmilyen formában nem értékesíti, illetve nem adja azt bérbe, továbbá harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem teszi elérhetővé, ha csak az nem ezen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy ha azt valamely jogszabály írja elő.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatait azért adta meg, hogy e-mail formájában kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, termékeiről, illetve akcióiról, akkor továbbra is e-mail formájában fogja Üzemeltető ezt elküldeni a Felhasználó részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét Felhasználó nem kéri. Egyéb esetben, amikor Felhasználó a személyes adatait adja meg Üzemeltető részére, akkor lehetősége van kiválasztani, hogy ezen információkat e-mail formájában is megkaphatja.

 

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k (azonosítók) az Üzemeltető Weboldalának elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része a továbbiakban abban nyújt segítséget az Üzemeltető részére, hogy a használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi technikai beállításaival, az Ő általa megadott adatokkal, információk a weboldal legközelebbi meglátogatásakor automatikusan ennek értelmében betöltődnek egy kellemesebb és színvonalasabb felhasználói élmény megvalósítása érdekében. Az idevonatkozó cookie-k a lejárati időtartama változó lehet, azonban általában addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető a részére írt üzenetek saját belátása szerint rendszerezi, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzenet tartalma ránézve, vagy további harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, úgy ezen információkat 5 évig eltárolja, de szigorúan csak az  említett célból használja fel. Amennyiben ilyen prioritást Üzemeltető nem tulajdonít az üzenetnek, úgy azt a beérkezést követő 30 napon belül törli.

Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a már törölt, de esetlegesen az internetes keresőprogramok segítségével mégis archiválásra került, korábbi tartalmi oldalaiért. Ezen információk eltávolításáról a keresőoldal üzemeltetőjének kell gondoskodni.

 

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag csak az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik fél részére az Üzemeltető nem adhatja át. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Üzemeltető bizonyos hatóságok részéről érkezett adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat vonatkozásában megvizsgálja, hogy fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

5. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Felhasználó a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az Üzemeltető által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról és időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 9400 Sopron, S. Horváth József u. 23., telephely: ua.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kaphatják meg, esetleg kapták meg a személyes adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén ( 9400 Sopron, S. Horváth József u. 23.), illetve a(z) hello (kukac) ecofield.hu e-mail címen kérhető és kapható.

Elektronikus úton ide kattintva és a fenti elérhetőségeken is kezdeményezheti a Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük rendszereinkből. Az adatok  törlésére a törlési igény megérkezésétől számított következő 2 munkanapon belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető kiemelt hangsúlyt fektet. Annak érdekében, hogy megakadályozhassuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő szintű fizikai, és további elektronikus eljárásokat is alkalmazunk az online formában beérkezett adatok védelméért, illetve azon adatok biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie(k) beállításain kíván Felhasználó módosítani, esetleg azokat törölni kívánja, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek fizikailag tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg ezen beállításokat. Az Ön által használt böngésző verzió saját Súgójában találhat további hasznos információkat, és segítségükkel módosíthatja a korábbi cookie beállításait, illetve törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie beállításokat.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Üzemeltetőtől, mint  Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatokk kezelésének módjáról, ennek értelmében Felhasználó jelezheti a törlési vagy módosítási igényét az adataival kapcsolatosan, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását is a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

(4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozóan adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A rávonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

(5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelmének megfelelő, és az általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre is van lehetőség ide kattintva az elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

(6) Adatkezelő minden további példányért oldalanként 690,- Ft adminisztrációs számol fel. Amennyiben Felhasználó postai levél formájában kéri a kézbesítést, úgy az adminisztrációs díjon felül a mindenkor érvényben lévő postai díjszabást számol fel.

(7) Az igényelt adatok feldolgozásának és kiadásának határideje a Felhasználói igény átvételétől számított 30 nap.

(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok korrigálását, helyesbítését, amelyet az Adatkezelő az adatok birtokbavételétől számított 2 munkanapon belül feldolgoz.

(9) A törléshez való jog: Ha az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli rendszereiből az érintettre vonatkozó adatokat:

 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

(10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

(11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

(12) Ha az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely általa kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és csak annyiban kezeli az érintett adatokat, amennyiben:

 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges.

(13) A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

(14) Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

(15) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rávonatkozóan joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Üzemeltető a személyes adatokat a cHosting Web- és Szerver Szolgáltatások (székhely: 9400 Sopron, S. Horváth József u. 23., telephely: ua.) szerverein tárolja, amelyek 24 órás, non-stop biztonsági őrzéssel is védenek, és nemzetközi gerinchálózaton találhatóak, földrajzilag pedig Németországban, Ausztriában és Svájcban szervertermekben vannak elhelyezve.

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó amennyiben úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

Irányadó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 

9. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válhatnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

10. FONTOS WEBCÍMEK

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk


© 2023. Minden jog fenntartva. Üzemeltető: ECOfield TECH
Weboldalunk, az ecofield.hu többféle HTTP sütit (cookie-t) és szolgáltatást használ, hogy biztosíthassuk az Ön számára a weboldal teljes funkcionalitását, illetve informatívvá és felhasználóbaráttá tehessük weboldalunkat. Számunkra fontos, hogy Ön könnyen böngészhesse a weboldalunkat és ezért nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbfejlesztésre is. Adatvédelmi irányelveink tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk az Ön adatai védelméről.